Stress, burn-out & trauma

9 op de 10 mensen heeft wel eens last van stress. Maar wanneer stress langdurig aanhoudt of terugkerend is, heeft dit zeer negatieve effecten op lichaam en geest en kan onze gezondheid en welzijn aantasten zonder dat we daar zelf bewust van zijn. Burn-out en overspannenheid is dan het gevolg.

In persoonlijke gesprekken kijken we naar de oorsprong van jouw stress, en bijbehorende psychische en fysieke klachten. Door middel van oa. meditatie en mindfulness technieken leer ik je om anders om te gaan met stress en stressoren.
Soms kunnen ernstige psychische klachten ook gevolg zijn van een (eerder jeugd) trauma; een heftige levensgebeurtenis waar ons lichaam in het heden op reageert als of acuut gevaar dreigt. Dit kan ons hele functioneren bepalen. Middels
brainspotting therapie is het mogelijk om snel en effectief de oorsprong van lichamelijke en/of psychische trauma te behandelen.

 

persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling

Als persoon maar ook als mensheid in zijn geheel zitten we in een constant evolutionair ontwikkelingsproces. Dat betekent een innerlijke transformatie naar een hoger bewustzijn (hooggevoeligheid) en naar meer volwassenheid in onze evolutie als mens. Dit wordt vaak ingeluid door een hoop onrust, onzekerheid of angst in je persoonlijke leven. Want werkt het ‘oude’ niet meer, maar het ‘nieuwe’ is nog niet aanwezig.
Waar we ons naar toe ontwikkelen is wat Maslow zo mooi omschreef als zelfactualisatie. Zelfactualisatie betekent volledige zelfontplooiing, het verwezenlijken van je volle potentieel.
Tijdens deze begeleiding richten we ons op dat potentieel dat je in je draagt en hoe je deze concreet kunt gaan vormgeven in je leven. Ik begeleid en ondersteun je in je individuele groeiproces en geef je inzicht en op maat handvatten voor jou unieke ontwikkeling .

meditatie & mindfulness

De wetenschappelijke bewijzen blijven zich opstapelen: meditatie verhoogt onze concentratie en focus, boost ons immuunsysteem, vermindert angst, piekeren en depressies; het verlaagt onze bloeddruk en verhoogt hartcoherentie, verbetert ons oplossend vermogen; het zelfhelend en zelfregulerend vermogen van ons lichaam neemt toe en het verbetert onze slaap.

Naar mijn mening, is de beste definitie van meditatie en mindfulness is ‘training in opmerkzaamheid’. Of nog concreter: weten wat er gebeurt terwijl het gebeurt.

In mijn begeleiding is deze opmerkzame geesteshouding een rode draad.
Door je tijdens gesprekken te spiegelen en te bevragen, leer je waar te nemen en observeren wat er in je gedachtenwereld en gevoelsleven gebeurt. Door mindfulness en geleide meditaties leer je te observeren wat er zich in jouw afspeelt zonder het te hoeven veranderen, of te beoordelen. Het is een training om enkel getuige zijn van wat zich voordoet. Het gevolg van deze opmerkzaamheid is dat we ons een ongekende kalmte, vrede en geluk kan brengen. 
Dit niet enkel als exercitie af en toe in te zetten, maar als meer algehele geestes- of levenshouding te maken voor jezelf, is waar ik mensen bij begeleid.

leiderschap & cultuuroptimalisatie

De allerbelangrijkste voorwaarde van een gezond bedrijf is een cultuur van veiligheid en vertrouwen. Dit betekent niet een softe cultuur waarin alles kan, maar een cultuur die aansluit op hoe mensen hebt best functioneren.
Tal van neurologisch onderzoek wijst uit dat wanneer mensen zich onveilig voelen, ze stress ervaren. En wanneer mensen stress ervaren, vermindert dit drastisch hun cognitieve capaciteiten (geheugen, verwerking, opslag, oplossend vermogen, creativiteit, snelheid etc).

In onze kennis en informatie samenleving zijn organisaties zijn voor het grootste deel afhankelijk van de cognitieve capaciteiten van hun medewerkers. Als leidinggevende is het dus van essentieel belang dat je snapt hoe dat hoofd werkt en hoe je de voorwaarden kunt faciliteren waarop dit hoofd het best functioneert. 
Hetzelfde geldt voor het creëren van een bepaalde cultuur, cultuurveranderingen of reorganisaties; als we niet weten hoe de psyche en het brein van mensen functioneert, is onze organisatie als het ware een ‘black box’.
Als adviseur en coach begeleid ik leidinggevenden, managers en directieleden met vraagstukken rondom leiderschap, cultuur en veranderingen binnen organisaties.
Dit doe ik door fundamenteel begrip en inzicht te geven van (neuro) psychologische- en gedragsmechanismen van zowel individuen en groepsprocessen. Daarnaast geef ik op maat concreet advies en supervisie voor specifieke uitdagingen waar je als leider voor staat.

educatie & onderwijs

Als psycholoog, mentor, adviseur werk ik binnen verschillende projecten op het gebeid van educatie en onderwijs.
Deze projecten en werkzaamheden staan allen in het teken van het vergroten van (zelf)bewustzijn en zelfinzicht onder jongeren en docenten. Vanuit nieuw wetenschappelijke invalshoeken onderwijs ik over thema’s als zelfvertrouwen, inzicht in emotie en lichaamsbewustzijn, autonomie, verantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Wat zijn gedachten? Wat zijn emoties? Wat is bewustzijn? En hoe werken deze zaken voor mij? Kennis over je eigen lichaam, cognities en de werking van je geest, is ongelofelijk fundamenteel om regie te voeren over deze ‘instrumenten’. Voor kinderen en jongeren van essentieel belang om zich te ontwikkelen tot autonome, zelfsturende en authentieke volwassenen. 

Door middel van het ontwerpen van opleidingsmateriaal voor docenten en leerlingen, het geven lezingen en op maat adviseren van onderwijsinstellingen, is het mijn intentie om (zelf)bewustzijn binnen het onderwijs op de kaart te zetten.

Referenties uit het bedrijfsleven

Hier enkele referenties vanuit het bedrijfsleven.