12
jul
2017
4

Jubileum

Morgen word ik 35 jaar wat betekent dat Kernzaak morgen precies 5 jaar bestaat.

Op mijn 30e verjaardag ontving ik mijn eerste client, in mijn toenmalige appartement 13 hoog, zittend in mijn favoriete oude stoel, uitkijkend over het water.

Ik geloof dat ik nog nooit zo zeker van iets ben geweest als op 13 juli 2012: dit klopt. Alles in mijn systeem viel op zijn plek en er is was een diep weten: dit is wat ik wil, dit is wat ik hoor te doen.

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad dat honderden mensen mij in vertrouwen namen over de belangrijkste thema’s, vraagstukken en geheimen in hun leven. Me dat nu beseffend terwijl ik dit opschrijf, geeft me kippenvel: wat een geschenk.

Hoe hou je het vol?

Soms vragen mensen me, hoe hou je het vol? Om dagelijks van mensen te horen dat ze in de put zitten, wanhopig of depressief zijn en zich geen raad weten met zichzelf of hun problemen. Ik begrijp die vraag maar het is allesbehalve een opgave.

What flows through you, comes to you

Ooit las ik ergens de zin: “What flows through you, comes to you”. Wat je aan een ander geeft, schenk je aan jezelf. Wat vanuit jou gaat naar een ander, stroomt door je heen. Dat kan niet anders. Daarbij, je kunt niet delen wat je niet bezit. Dus het delen van inzicht, begrip en mededogen, is impliciet de boodschap aan jezelf – hierover beschik ik, dit vermogen bezit ik. Daar jezelf dagelijks aan te herinneren is pure rijkdom. Daarom houd ik het vol. Mijn werk gaat niet over problemen van mensen, het gaat over het vermenigvuldigen van inzicht, kennis, wijsheid, opluchting, frisse moed, een nieuwe kijk of een ontlasten van pijn of verdriet. Menselijke problemen zijn enkel een aanleiding, een directe stuwkracht naar een leven vanuit een hoger bewustzijnsniveau dat ligt te wachten om door hen geleefd te worden.

Deliverables

Vorige week zat ik te praten met een HR director. Hij vroeg me: “wat zijn je deliverables?” Mijn deliverables. Dat zette me aan het denken. Helemaal in het kader van mijn jubileum, leek het me goed om het antwoord op deze vraag opnieuw heel scherp te krijgen. Want deliverables betekent in gewone mensentaal: wat kom je me brengen? Wat heb je me te bieden?

Mijn antwoord is: ‘Jezelf’. En dan bij uitstek de mooiste, hoogste en meest echte versie van jezelf. Die versie die van binnenuit wacht tot jij je er bewust van wordt.

Na 5 jaar gesprekken en therapieën, is mijn focus meer verschoven van de buitenkant, naar de binnenkant. Van het analyseren, oplossingen aanreiken en het duiden van problemen, naar de binnenwereld van mensen, hun persoonlijke belevingswereld. Daar ligt namelijk de oorsprong van alle ervaring van die buitenwereld. En in die innerlijke ervaring ligt ook de mogelijkheid om onszelf te transformeren en te overstijgen. Om zo de mooiere en hogere versies van onszelf te worden. In die zin ligt -naar mijn mening- in onze binnenwereld ook de potentie tot onze volgende evolutionaire stap, de stap verder in onze vervolmaking in ons mens-worden. Ervan uitgaande dat het nog lang niet klaar is met onze evolutie reis waar we ooit miljarden jaren geleden als weekdiertjes aan begonnen toen we de zee uit kropen.

Het binnenste buiten

Heel mooi vind ik het om te zien dat ook de wetenschap deze stap naar de binnenwereld meer en meer zet. In mijn studie tijd kreeg ik vooral veel onderwijs over hoe mensen zich gedragen, wat ze zeggen, of hoe ze denken- het kijken naar effecten en de symptomen, de uiterlijk waarneembare dingen van de mens.

En nu, zo’n 15 jaar later is er ook steeds meer onderzoek dat zich richt op de oorsprong van deze uiterlijkheden: ons bewustzijn. Amerika loopt uiteraard voorop met dit onderzoek zoals het Heartmath Institute of Institute of Noetic Sciences. In hun onderzoeken gaat het over het in kaart brengen van onze binnenwereld, een soort Planet Earth maar dan van ons innerlijk landschap. Hun onderzoek is gericht op ons diep-weten, onze gut-feelings, onze inspiratie, intuïtie en betekenisgeving. Ze exploreren de onbegrensde krachten en mogelijkheden van onze geest en de invloed daarvan op onze materiële wereld. Ze doen experimenteel onderzoek naar de potentie van ons brein, het voorspellend vermogen van ons hart en onze tot nu toe ongekende mogelijkheid tot zelfheling en persoonlijke transformatie.

Een ongelofelijk boeiend landschap vind ik dat, en daar ligt voor mij ook de focus de komende 5 jaar. Met als deliverable om mensen nog meer aan zichzelf terug te geven, door toename aan inzicht, regie en verantwoordelijkheid over de oorsprong van hoe die externe wereld zich aan ons voordoet: de eigen binnenwereld.